Schrijven

“Heb je wel eens nagedacht over het schrijven van een boek?” Omdat ik zoveel ideeën had. Dus.

Ik kan me niet voorstellen dat iemand geïnteresseerd zou zijn in wat ik allemaal bedenk, en al zeker geen duizenden ogen die op papier door mijn verzamelde gedachten lopen, of een bloemlezing daarvan.

Ok, columns dan; je vindt ze op deze website.

En vooruit, een hoofdstuk in het behandelaarsboek “Behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis, deel 2” (link naar uitgever HogRefe). Tuurlijk, ik ben niet te beroerd; en best vereerd dat ik de kans krijg om de emancipatie van mensen met autisme in Nederland te beschrijven. Samen met Karin van den Bosch schreef ik een hoofdstuk zodat behandelaars een beter beeld krijgen van de ongelijke machtsverhoudingen die er bestaan. We hebben ons beperkt tot de feiten, maar tussen de regels kan ieder lezen hoe traag het glazen plafond verdwijnt. En het is crû, maar “wij, autisten” zijn een niet te verwaarlozen factor in het instandhouden van dat plafond. Maar dat zal een ander schrijven moeten worden.